Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

sauvagerie
9836 8479
Reposted fromalcohol alcohol vianotyou notyou
6623 6fc9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianotyou notyou
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin vialubie-lato lubie-lato
sauvagerie
8851 1af3
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadusz dusz
sauvagerie
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz

May 20 2017

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight vialubie-lato lubie-lato
sauvagerie
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka

March 02 2017

sauvagerie
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz

April 02 2015

sauvagerie
5293 7516
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
sauvagerie
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viazadaleko zadaleko
sauvagerie
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
sauvagerie
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą. Nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J. L. Wiśniewski, D. Wellman "Arytmia uczuć"
sauvagerie
6705 972d
Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaliwa maliwa
sauvagerie
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamisspandora misspandora
sauvagerie
9669 2c39
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viamaliwa maliwa

March 15 2015

9930 8ebb
Reposted fromLittleJack LittleJack viakomplikacja komplikacja
sauvagerie
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viadusz dusz
sauvagerie
8194 4f35 500
...SUDETY.
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viadusz dusz
sauvagerie
1915 51e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl